Z okazji Dnia Języków Obcych 24  września odbędzie się w szkole konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Pytania w formie QR kodów pojawią się na korytarzu o godzinie 9:35. Rozwiązania należy dostarczyć do godziny 10:45 do gabinetu języka niemieckiego 004. Na najlepszych czekają nagrody w postaci 6 😊

Zarząd Województwa Lubuskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

 Termin naboru został ustalony na okres
od 28 września 2020 r. do 16 października 2020 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście w kancelarii ogólnej UMWL lub wysłać na poniższy adres z dopiskiem „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020 średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33;

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d)    niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:


a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;    
b) posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;          

c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Szczegółowe informację uzyskać można
w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL przy
al. Niepodległości 27 lub pod numerem 609 905 002 oraz 693 406 789.

Wybory

Wyniki wyborów do Izby Kamratów i Izby Seniorów.

Do głosowania uprawnione były 393 osoby.

Frekwencja wyniosła ogółem: 78,88% (wśród uczniów: 82,77 %, wśród nauczycieli: 36,36%). Oddano 306 głosów ważnych i 4 nieważne.

Skład nowej Izby Kamratów:

1Santos DavidIIID256 głosów
2Bałuszek MajaIIID208 głosów
3Bryl JakubIIID203 głosy
4Bąk BartoszIIIB163 głosy
5Kowalska MajaIIIC133 głosy
6Krzykawski GrzegorzIIIB105 głosów
7Hnatuśko DawidIIIA98 głosów
8Oliwia PoznańskaIIB92 głosy
9Litwin HubertIIIA87 głosów
10Fornalczyk WiktoriaIIB86 głosów
11Świrko KorneliaIIIA86 głosów

Izba Seniorów:

Sławomir Szymszon259 głosów
Delost Alicja206 głosów
Agniesezka Dembowiak176 głosów

Gratulujemy 🙂

Uwaga! Konkurs!

Warum Deutsch lernen?

Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego?

Ponieważ:
– 1/3 Unii Europejskiej mówi po niemiecku,
– 72 miliony ludzi używa języka niemieckiego w Internecie,
– Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski.

… jest jeszcze wiele innych powodów…

Stwórz plakat (dowolną techniką), który będzie reklamą języka niemieckiego. Ciekawe pomysły znajdziecie na stronie:
https://jezyktwojejpasji.pl/

Najlepsze prace zostaną nagrodzone szóstką z wagą 3!

Prosimy o przyniesienie plakatów do gabinetu 108 lub 004 do 23 września 2020 roku.

Katedra Języka Niemieckiego:)

DYŻUR PSYCHOLOGA

Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole, już od września będzie realizowany comiesięczny całodniowy dyżur psychologa 🙂

Wszystkie chętne osoby, które chciałyby skorzystać z indywidualnej rozmowy/porady z Panią psycholog, są proszone o wcześniejsze zgłoszenie się do pedagoga szkolnego, w celu sprawnego zorganizowania dyżuru oraz uzyskania niezbędnych informacji, związanych z przebiegiem takiego spotkania (przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego).

Serdecznie zapraszam !!!

>>STYPENDIUM SOCJALNE<<

Informuję o możliwości ubiegania się o pomoc materialną z Urzędu Miasta w Żaganiu w formie stypendium szkolnego.

Stypendium przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Żagania, oraz których miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę.

Wszelkie informacje dostępne są w gabinecie pedagoga szkolnego 🙂

Termin składania wniosków w Wydziale Świadczeń Społecznych mija 15 września 2020 r.

Kiermasz książek

W tym roku kiermasz książek zorganizowany zostanie tylko dla klas I i II po szkole podstawowej. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, odbędzie się on jutro (piątek) o 10:30 na boisku szkolnym. Uczniowie klas drugich (po szkole podstawowej), chcący sprzedać podręczniki, proszeni są o ich wycenienie i przyniesienie. Z powodu obowiązujących obostrzeń, prosimy, by zarówno sprzedający (klasy II), jak i kupujący (klasy I) zaopatrzyli się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

Uczniowie klas drugich (po gimnazjum) i trzecich mogą zredagować ogłoszenie dot. tego co, chcą kupić/sprzedać, dołączyć do niego dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu) i umieścić je w gablocie przy szkolnej bibliotece.

Przypominamy, że w związku z epidemią, ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Absolwenci mogą przekazać ogłoszenie dot. sprzedaży podręczników poprzez uczniów naszej szkoły – zostanie ono wywieszone w gablocie przy bibliotece.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2020 r.

Dla klas 1a i 1b w auli szkolnej o godzinie 9.00.

Dla klas 1c i 1d w auli szkolnej o godzinie 9.30.

O godzinie 9.00 dla klas II i III w gabinetach w wychowawcą:

klasawychowawca gabinet
2amgr Anna Rybak107
2bmgr Beata Bulska101
2cmgr Justyna Marglewska203
2emgr Agnieszka Kogut109
2fmgr Aleksandra Kurasiewicz207
2gmgr Sławomir Szymszon201
2hmgr Agnieszka Petzel308
3amgr Weronika Łagnowska204
3bmgr Agata Słomka302
3cmgr Elżbieta Wilczyńska004
3dmgr Magdalena Kułakowska108

Informujemy, że w szkole  podczas przemieszczania się (w tym w trakcie przerw) obowiązuje zasada zakrywania  ust  i  nosa  –  zarówno  przez  uczniów,  jak  i nauczycieli.

Szkoła nie zapewnia uczniom środków ochrony osobistej typu maseczki, przyłbice, rękawiczki.