Archives

All posts by Alicja Delost

OLIMPIADA PEDAGOGICZNA!

Serdecznie zapraszam do I Edycji Olimpiady Pedagogicznej organizowanej przez Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu  im. bł. Piątki Poznańskiej oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Olimpiada składa się z trzech etapów, a nagrodą jest 


Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych!

Więcej informacji u pedagoga szkolnego 🙂

 

Informuję, że 14 września 2017 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców został przyjęty Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSO im. Stefana Banacha w Żaganiu na rok szkolny 2017/2018.

Serdecznie zachęcam wszystkich rodziców, opiekunów prawnych do zapoznania się z w/w Programem oraz do wyrażania swoich opinii, spostrzeżeń czy wątpliwości.

Treść Programu Wychowawczo-Profilaktycznego znajdą Państwo na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA 🙂

Informuję, że 24 października 2017 r.w naszej szkole jest planowane rozpoczęcie Kursu Wychowawców Wypoczynku/Kolonii. Kursu będzie się odbywał w godzinach popołudniowych. Uczestnicy otrzymają Świadectwo Kwalifikacji uprawniające ich do pełnienia funkcji wychowawcy podczas wypoczynku/kolonii dzieci.

Szczegółowe informacje udzielane są w gabinecie pedagoga szkolnego lub pod nr tel: 697709139

Serdecznie zapraszam:)

>>WYPRAWKA SZKOLNA<<

Jak co roku od początku września 2017 r. rusza Rządowy Program Wyprawki Szkolnej, który polega na dofinansowaniu do zakupu podręczników. Dofinansowaniem tym mogą zostać objęte osoby posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można uzyskać w gabinecie pedagoga szkolnego.

Ostateczny termin składania wniosków  – 8 września 2017 r.

W środę 22 marca br.na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu odbyła się kolejna edycja Konkursu Historycznego pt. „Wielka Ucieczka”. Naszą szkołę reprezentowali: Bartosz Pawlik, Michał Łabuda i Konrad Czerniawski pod opieką Mirosława Delosta.
Uczniowie Banacha wykazali się bardzo dużą wiedzą historyczną i zajęli pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Serdecznie gratulujemy!!!

14 stycznia 2017 r. w Żaganiu odbyły się Uroczyste Obchody powitania żołnierzy amerykańskich z udziałem Premier Beaty Szydło oraz Ministra MON Antoniego Macierewicza, władz miasta oraz wielu innych, dostojnych gości. W tej podniosłej uroczystości nie mogło także zabraknąć delegacji naszej szkoły!
Blisko 40 uczniów wybrało się wraz z Dyrektorem Mieczysławem Śmieszkiem oraz nauczycielami: Marcinem Sokołowskim i Mirosławem Delostem, aby wspólnie przywitać żołnierzy z fortu Carson w Kolorado

 

 

Informuję, że do dnia 7 września 2016 roku u pedagoga szkolnego można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
W roku szkolnym 2016/2017 program „Wyprawka szkolna” obejmuje uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

  Pomoc będzie udzielana bez względu na kryterium dochodowe. Więcej informacji oraz wniosek do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań: https://urzadmiasta.zagan.pl/2016/08/24/wyprawka-szkolna-20162017/ lub u pedagoga szkolnego. 

Kolejny artykuł gazety regionalnej…i kolejny wielki sukces naszego ucznia Michała Świtały, który dostał się do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej!
Brawo Michał!!!

Na zdjęciu Michał z opiekunką Aleksandrą Kurasiewicz 🙂

Michał Olimpiada

Z Gazety Regionalnej…

Gazeta Regionalna o wielkim sukcesie naszego ucznia Karola Niczyja…
Gratulujemy jeszcze raz Karol!!!
Na zdjęciu Karol z opiekunami, Mirosławem Augustyniakiem – fizyka oraz Anną Rybak – matematyka.

Karol Niczyj