Archives

All posts by Alicja Delost

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Więcej informacji można uzyskać na stronie OTK www.otk.pl
Terminy poszczególnych etapów:

* etap szkolny – 17 listopada 2022

* etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 r.

 * etap ogólnopolski – 13 – 15 kwietnia 2023 r. Pelplin

Zapisy: do 10 października
Opiekun: Danuta Gomółka

STYPENDIUM SOCJALNE

Wzorem lat ubiegłych, jest realizowana pomoc materialna w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagania.

Celem stypendium jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie uczniom pokonywanie barier, wynikających z trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także w przypadku, gdy rodzina jest niepełna. Miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł.

Stypendium jest realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców ucznia na podstawie faktur i rachunków imiennych, które zostaną przedłożone w Urzędzie Miasta w Żaganiu.

Wnioski należy składać do 15 września 2022 roku w Wydziale Świadczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Żagańskim Pałacu Kultury (pok.114), lub telefonicznie pod nr: 68 477 10 80.

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu odbyły się spotkania integracyjne, a zarazem warsztaty udzielania pierwszej pomocy z uczniami ukraińskimi. W wydarzeniu wzięło udział większość Szkolnych Kół PCK zrzeszonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Żagania. Nie mogło oczywiście zabraknąć Banacha!

Naszą drużynę (5 osób) reprezentowała klasa 1B. Uczniowie mięli okazję przeszkolić się i sprawdzić swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów, ponieważ w wydarzenie zaangażowali się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Żagania, którzy czuwali nad przebiegiem warsztatów.

Pogoda i humory dopisywały wszystkim. Nie zabrakło również poczęstunku oraz zabaw integracyjnych 🙂

Organizatorem spotkania był oddział Rejonowy PCK w Żaganiu.

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

W dniach 26 oraz 27 maja uczniowie klas III c oraz II b wzięli udział w wycieczce do Wrocławia.

Podczas wyjazdu uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej, organizowanej przez Muzeum Narodowe, która poruszała  temat obecności wątków literackich w sztuce.

Wieczorem udaliśmy się  do Teatru Muzycznego Capitol, w którym mieliśmy okazję obejrzeć spektakularny spektakl pod tytułem  „Blaszany Bębenek”.

 Następnego dnia, po nocy spędzonej w hostelu, wszyscy byli zmęczeni, jednak szczęśliwi. W czasie drogi powrotnej dało się słyszeć dalsze dyskusje na temat spektaklu i znaczenia niektórych scen.

Wycieczka została zorganizowana przez panią Justynę Marglewską, która miała nad nami pieczę wraz z panią Alicja Delost.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. Pomaganie źródłem człowieczeństwa, którego organizatorem jest Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy współudziale Żarskiego Domu Kultury w Żarach.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej:

– dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka);

– liczy się pomysłowość, oryginalność i kreatywność;

– prace mogą być zatytułowane oraz winne posiadać dane umożliwiające identyfikacje jego autora;
– autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 7 czerwca 2022 r. (gabinet 105). Opiekun: Danuta Gomółka