TRASA TRANSGRANICZNA

TRAIL GRENZÜBERSCHREITENDE

Ślad GPS / GPS-Track
Punkty POI / Punkte POI
Galeria / GalerieSZLAKIEM KSIAŻĘCYM
PO ŻAGANIU


TRAIL Fürsten in Żagań

Ślad GPS / GPS-Track
Punkty POI / Punkte POI
Galeria / Galerie
Prezentacja / Präsentation

Z PLECAKIEM PO ŻAGANIU

RUCKSACK IN Żagań

Ślad GPS / GPS-Track
Punkty POI / Punkte POI
Galeria / Galerie
Prezentacja / Präsentation


Ślad GPS / GPS-Traks
Punkty POI / Punkte POI
Galeria / Galerie
Prezentacja / Präsentation


Ślad GPS / GPS-Track
Punkty POI / Punkte POI
Galeria / Galerie
Prezentacja / Präsentation


Ślad GPS / GPS-Track
Punkty POI
Galeria
Prezentacja

Ślad GPS / GPS-Track
Galeria


Opis projektu:

"Projekt młodzieżowy GPS” jest wieloetapowym przedsięwzięciem polsko-niemieckim przygotowanym przez Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystycznym Tourismusverband Spreewald e.V., Rezerwatem Biosfery w Spreewaldzie i firmą ECO REG mbH z Berlina, która jest koordynatorem i opiekunem merytorycznym projektu, oraz szkołą Theodor-Fontane- Gesamtschule w Burgu.

W projekcie biorą udział szkoły:

-Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
-Humboldt-Gymnasium w Cottbus
-Szkoła Theodor-Fontane-Gesamtschule z Burga
-Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

Projekt poświęcony jest turystyce transgranicznej i realizuje koncepcję tworzenia nowoczesnych ofert turystycznych oraz podmiotowego integrowania dzieci i młodzieży w rozwój Euroregionu.
Obejmie on obszar Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr po stronie polskiej i niemieckiej.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się swoim regionem, jego przyrodą, historią, kul turą i geografią. Młodzież w roli głównej ma wejść w struktury gospodarcze miasta i regionu oraz zaangażować się w rozwój turystyki na terenie Euroregionu, który dla młodych ludzi z obu krajów ma stać się atrakcyjnym miejscem nauki i pracy.