27 października 2014 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie udziału wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Biegu Niepodległości , który odbędzie się 11 Listopada.

Uczniowie , którzy wezmą udział w biegu „Hobby „na 3km oraz wolontariusze wspomagający organizację samego Biegu spotykają się z organizatorami w Hostelu Areny przy ul. Kochanowskiego (I piętro) w poniedziałek 27 .X.2014  o godzinie 17.00. (Obecność obowiązkowa, nieobecność usprawiedliwiona u p. A.Słomki.). Osoby niepełnoletnie, które nie doniosły zgody na udział w akcji proszeni są o dostarczenie ich na spotkaniu.

 

 

Dnia 22 października 2014 roku odbyły się rozgrywki miejskie w piłce koszykowej dziewcząt. Drużyna z Banacha wygrała miażdżącą przewagą z drużynami z ZSTiL oraz ZSTH. LO Banach reprezentowały: Paulina Cudo, Natalia Fedorowicz,  Justyna Janus, Klaudia Gonciarz, Karolina Lis, Alicja Ciuba, Klaudia Hodowana, Sara Obrzód, Aleksandra Oleksy oraz Klaudia Kulasiak.

Serdeczne gratulujemy!

Katedra Wychowania Fizycznego

koszykarki z Banacha

 

Awaria Vulcana

W  związku z czasową awarią w systemie VULCAN ( w tym moduł zastępstwa) proszę o sprawdzanie zastępstw na tablicy ogłoszeń- parter obok wejścia.

Konkurs językowy.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie językowym „The Point Open 2014/2015″ organizowanym przez ogólnopolskie Centrum Kształcenia Językowego „The Point” z siedzibą w Krakowie.

Główną nagrodą jest wakacyjny wyjazd do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Rosji.

Szczegółowe informacje znajdziecie  na stronie internetowej: www.thepoint.pl,

Ostateczny termin rejestracji uczestników upływa w dniu 31 października 2014.

plakat-podglad-rgb[1]

Organizator XLI Olimpiady Historycznej

W eliminacjach ustnych etapu szkolnego XLI Olimpiady Historycznej wzięło udział 8 uczniów. Spośród nich do etapu pisemnego zakwalifikowali się następujący uczniowie (w kolejności uzyskanego wyniku):

1. Ewelina Węcławska III b (50 pkt.)
2. Bartosz Pawlik I c (45 pkt.)
3. Kacper Zieliński II c (45 pkt.)
4. Miłosz Maliński I c (40 pkt.)
5. Karolina Kamińska II b (40 pkt.)

Wymienione osoby powinny teraz napisać pracę pisemną zgodnie z § 10 Regulaminu a zatem:

Należy wybrać jeden z 7 tematów badawczych zaproponowanych przez Komitet Główny:

Temat 1. Specjalność: Starożytność

Narodziny cywilizacji w Egipcie i Mezopotamii – próba porównania.

Temat 2. Specjalność: Średniowiecze

Bizancjum w średniowieczu – między islamem a Zachodem.

Temat 3. Specjalność: Epoka nowożytna

Rządy sejmikowe w Rzeczypospolitej- geneza, rozwój, ocena zjawiska.

Temat 4. Specjalność: Historia XIX w.

Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.

Temat 5. Specjalność: Historia XX w.

Ukraina i Ukraińcy w polityce europejskiej w XX wieku.

Temat 6. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce

Przywileje szlacheckie a rozwój parlamentaryzmu polskiego od XIV do XVI wieku.

Temat 7. Specjalność: Historia regionu

Grupy etniczne i wyznaniowe w moim regionie na przestrzeni wieków.

Praca powinna spełniać następujące wymogi merytoryczne:
a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);
b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;
c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość różnych relacji i ocen historiografii oraz znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej (zakres rozszerzony).

Praca pisemna musi spełniać następujące wymogi formalne:
a) objętość do 10 stron (nie licząc strony tytułowej) znormalizowanego wydruku komputerowego (maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm),
b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie,
c) brak informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (z wyjątkiem ustalonego hasła do zakodowanych personaliów uczestnika).

Prace pisemne przyjmowane są przez Komisję Szkolną DO 3 LISTOPADA, która akceptuje je pod względem formalnym i koduje według wybranego przez siebie sposobu. Prace niespełniające wymogów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.

Prace nie są oceniane przez komisje szkolne lecz przez ekspertów powołanych przez Komitet Okręgowy w Zielonej Górze.

Wyniki konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego:

I miejsce : Denis Sprysch kl.Ib (nagroda 3 dodatkowe pkt z języka niemieckiego)

II miejsce: Natalia Chuchra kl.Ia ( nagroda 3 dodatkowe punkty z języka niemieckiego)

Wyniki konkursu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego :

I miejsca: Bartosz Stankiewicz IIId

Siepietowski Patryk IIIa

Jopkiewicz Marcin IIId

Siepietowski Dawid IIIa

Uczniowie otrzymali z konkursu identyczną ilość punktów, wszyscy otrzymują po 3 dodatkowe punkty z języka angielskiego)

Wyniki „Szkolnej Gry językowej”

I miejsce : Drużyna nr 5 :Sikora P.,Podgórny M. (nagroda 3 dodatkowych punktów z języka angielskiego lub niemieckiego.)

II miejsce:Drużyna nr 1 :Świątek U., Sprysch D. (nagroda 2 dodatkowych punktów z języka angielskiego lub niemieckiego)

III miejsce:Drużyna nr 2 :Kamińska K., Janowska A. (nagroda 1.5 dodatkowych punktów z języka angielskiego lub niemieckiego.)

Pozostali uczestnicy „Gry Językowej” otrzymują po 1 dodatkowym punkcie z języka angielskiego lub niemieckiego.)

Proszę o wybranie u nauczycieli z którego języka obcego dopisać dodatkowe punkty.

Wszystkim Uczestnikom Gratulujemy!!!