Polski Wrzesień’39

amrpol1a
Uczniowie z Banacha znowu bezkonkurencyjni – Kacper Zieliński z II „c” zajął I miejsce, Błażej Bronka z II „c” zajął drugie a Karolina Kamińska z II „b” trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie „Polski wrzesień ’39″, który zorganizowało Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

„Wyprawka Szkolna”

Informuję, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna” został ustalony do dnia 12 września 2014 r.

Programem objęci będą uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2014/2015 w klasach III liceum ogólnokształcącego oraz uczniowie:
a. słabowidzący,
b. niesłyszący,
c. słabosłyszący,
d. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach a-g,

Pomoc będzie udzielana uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski są dostępne w gabinecie pedagoga szkolnego :)

wyprawka.

STYPENDIUM SOCJALNE

Informuję, że Urząd Miasta Żagań realizuje program szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej (bezrobocie, niepełna rodzina, wielodzietność, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba), w których miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty 456 zł na jednego członka w rodzinie.

Stypendium jest realizowane w formie refundacji poniesionych przez rodziców ucznia kosztów, na podstawie faktur i rachunków imiennych przedkładanych w Urzędzie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15 września w Wydziale Świadczeń Społecznych.

Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Wydziale Świadczeń Społecznych pok. nr 114 z siedzibą w Pałacu Książęcym.

 

Odszedł Kamil

aniol

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł uczeń naszej szkoły Kamil Kulawiecki, który przegrał walkę z ciężką chorobą.
Msza w intencji Zmarłego odbędzie się w środę 30 lipca o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie.
Ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Komunalnym w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej o godz. 14.00

Dyrekcja LO ogłasza rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Przypominamy, że Nasze Liceum według rankingów ogólnopolskich jest w pierwszej 10 liceów województwa lubuskiego.

Od kilku lat zdawalność egzaminów maturalnych wynosi 100%.

Jeżeli chcesz mieć gwarancję zdanej matury i podjęcia dalszej nauki na renomowanej uczelni wyższej to ZAPRASZAMY.

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 29 sierpnia 2014r.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 683772885.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014
odbędzie się o godzinie 10:00 na boisku szkolnym.


Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 27.06.2014
o godzinie 12:00 przez wychowawców III klas w gabinetach lekcyjnych:

Klasa IIIA – 101

 Klasa IIIB – 203

 Klasa IIIC – 302

 Klasa IIID – 207

Uczniów klas III prosimy o wcześniejsze rozliczenie się z kluczyków od szafek.