Żagań

All posts tagged Żagań

Co w najbliższym czasie…

1. Zakończenie prac pisemnych 11 czerwca.
2. Do 18 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych .
3. 25 czerwca o godzinie 15.15 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji klas I i II.
4. 27 czerwca o godzinie 10.00 zakończenie roku szkolnego.
5. 27 czerwca wręczenie świadectw maturalnych około godziny 12.00.
9. 3 lipca o godzinie 12.00. ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych.
10. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 7 lipca 2014 do godziny 15.00.
11. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole: 8 lipca 2014r. godzina 12.00.