Życie szkoły

Liceum im. S. Banacha jako szkoła stowarzyszona również bierze udział w tym projekcie edukacyjnym. Ten projekt realizowany jest przez Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ligą Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce i wieloma instytucjami kultury oraz ze wsparciem eksperckim Narodowego Instytutu Dziedzictwa i poświęcony jest polskim obiektom na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wykładowcami są osoby bezpośrednio z tymi obiektami związane, zajmujące się ich promocją i popularyzacją problematyki Światowego Dziedzictwa w Polsce, ale także zaangażowane w prawidłowe utrzymanie tych obiektów, zgodnie z wymogami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. Poniżej przedstawiamy tematykę cyklu wtorkowych 45 minutowych webinarów , w których biorą uczniowie Szkolnego Klubu UNESCO oraz chętni uczniowie i nauczyciele.

18 października 2023 r. „Konwencja światowego dziedzictwa – umowa międzynarodowa i jej realizacja w Polsce”. Wykład autorski poprowadziła pani Anna Marconi-Betka, kierująca Działem Miejsc Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, ekspertka w Komitecie ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

25 października 2023 r. „Średniowieczny zespół miejski Torunia na Liście UNESCO”. Wykładowcą był pan Emanuel Okoń, Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu.

30 października 2023 r. „Opowieść o odbudowanym mieście”. Wykład nt. Historycznego Centrum Warszawy poprowadziła pani Monika Michałek z Centrum Interpretacji Zabytku (Muzeum Warszawy)

7 listopada 2023 r. „Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze”. Wykładowcą był ksiądz Paweł Meler z Kościoła Pokoju w Świdnicy

14 listopada 2023 r. „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”. Piotr Zubowski, Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie i opiekun Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

21 listopada 2023 r. „Park Mużakowski – przykład transgranicznego miejsca światowego dziedzictwa UNESCO”. Wykładowczynią będzie pani Barbara Furmanik z Działu Miejsc Światowego Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa

28 listopada 2023 r. „Buczyny z Listy UNESCO”. Wykład na temat wpisu seryjnego „Pradawnych i pierwotnych lasów bukowych Karpat i innych regionów Europy”) poprowadzi dr Stanisław Kucharzyk, Z-ca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Wydarzenie to dało możliwość podsumowania projektu przez uczniów 20 szkół stowarzyszonych z UNESCO z pięciu krajów w tym Liceum im. Stefana Banacha, które wspólnie zaangażowały się w realizację działań w ramach projektu "Young Climate Action for World Heritage". Uczniowie prezentowali między innymi filmy, dzieła sztuki, gry edukacyjne i quizy, które wyprodukowali dla sześciu uczestniczących w projekcie obiektów światowego dziedzictwa kulturowego w Niemczech. Podczas szczytu uczniowie z różnych szkół uczyli się, jak twórczo zająć się tematami światowego dziedzictwa, zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. Po szczycie uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Parku Babelsberg w Poczdamie. Stoisko naszej szkoły przyciągnęło wielu gości i osoby zajmujące się projektami młodzieżowymi. Prezentację wspólnego projektu o dziedzictwie Żagania zaprezentowała szkoła partnerska z Zittau, z którą współpracujemy od 3 lat. 

Strona projektu: https://heritagestudies.eu/youngclimateaction/en/

Opiekun projektu: A.Słomka 

W dniu 23.10.2023 r. klasy 1c i 2f uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt. „Zemsta” Aleksandra Fredry, którego reżyserem jest Tomasz Siemion. Na deskach Teatru Księżnej Doroty – w Sali Kryształowej w Żaganiu – mogliśmy obejrzeć nasze dwie uczennice. Pola Chwałek wcieliła się w postać Klary, natomiast Hiacynta Otto w postać pokojówki.

Pełni dumy z Waszego występu życzymy Wam dalszych sukcesów na deskach niejednego teatru.

W dniu 19.10.2023 r. klasa 1c i 2f wzięła udział w wycieczce, podczas której zwiedziła Sztolnie Walimskie oraz zapoznała się z historią kompleksu Riese, który jest pozostałością po jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny światowej. Dalszym punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, podczas której pogłębiliśmy wiedzę na temat wojennej historii losów więźniów, którzy m.in. pracowali przy budowie kompleksu Riese w Górach Sowich oraz na co dzień walczyli o przetrwanie.

14 października 2023r. grupa uczniów naszego Liceum w ranach współpracy polsko – niemieckiej wzięła udział w Seminarium zorganizowanym przez Rosengarten w Forst oraz Urząd Miasta Forst. Uczniowie poznali sposób zagospodarowania przestrzennego ogrodu, architekturę krajobrazu zastosowaną w ogrodzie różanym oraz rośliny , które ozdabiają to piękne miejsce. Po wstępnym wykładzie przystąpili do prac porządkowych, sadzenia roślin i cebulek kwiatowych oraz rozmieszczania gleby pod nowe sadzonki. Efekty pracy będą widoczne wczesną wiosną 2024r a uczniowie już otrzymali bilety wstępu do ogrodu aby móc podziwiać ogród w pełni kwitnienia.

Opiekunowie: A. Słomka, A. Kurasiewicz, E. Wilczyńska.