Archives

All posts by Marta Rudak

Zarząd Województwa Lubuskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

 Termin naboru został ustalony na okres
od 28 września 2020 r. do 16 października 2020 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście w kancelarii ogólnej UMWL lub wysłać na poniższy adres z dopiskiem „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020 średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33;

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d)    niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:


a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;    
b) posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;          

c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Szczegółowe informację uzyskać można
w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL przy
al. Niepodległości 27 lub pod numerem 609 905 002 oraz 693 406 789.

Nowy rok szkolny WAŻNE

Szanowni Rodzice,

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym, pragniemy Państwa poinformować, że w tym trudnym czasie postaramy się stworzyć Waszym dzieciom warunki do bezpiecznej i efektywnej nauki. Opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, z którymi pragniemy Państwa zapoznać na najbliższym zebraniu, a Wasze dzieci – w dniu rozpoczęcia nauki.

Harmonogram zebrań:

Klasy 1a i 1b – 4.09.2020 r. (piątek) godzina 17.00 w auli szkolnej.

Klasy 1c i 1d – 4.09.2020 r. (piątek) godzina 17.20 w auli szkolnej.

Klasy 2a, 2b, 2c – 9.09.2020 r. (środa) godzina 17.00 w auli szkolnej.

Klasy 2e, 2f, 2g, 2h – 9.09.2020 r. (środa) godzina 17.20 w auli szkolnej.

Klasy 3a, 3b, 3c, 3d – 9.09.2020 r. (środa)  godzina 17.40 w auli szkolnej.

Zachęcamy Państwa, by śledzić na bieżąco informacje pojawiające się na stronie szkoły oraz szkolnym Fanpage’u, ponieważ staramy się Państwu przekazywać w ten sposób najważniejsze sprawy związane z życiem szkolnym.

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby naszą szkołę uczynić bezpieczną. Prosimy również Państwa, by przypominali swoim dzieciom o konieczności zachowania dystansu społecznego i zasad reżimu sanitarnego.  Prosimy o niewysyłanie dzieci do szkoły w przypadku, gdy występują u nich objawy grypopodobne.  

Z wyrazami szacunku   

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha w Żaganiu

Wyniki egzaminu maturalnego

Ogłoszenie wyników maturalnych oraz odbieranie zaświadczeń w dniu 11 sierpnia 2020r. odbędzie się od godziny 12:30 (zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem).

Przypominamy, że zaświadczenia należy odebrać osobiście. Osoby postronne mogą odebrać zaświadczenie wyłącznie w sytuacji, kiedy zostały złożone wcześniej w sekretariacie szkoły upoważnienia. Honorowane będą również upoważnienia poświadczone przez notariusza.

Odbiór świadectw będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym w miejscach publicznych  reżimem sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. osoby dokonujące odbioru zaopatrzone być muszą w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Klasa 3 a- gab. 301

nr w dzienniku od 1.-11. godz. 12.30

nr w dzienniku od 12.-22. godz. 12.50

Klasa 3 b- gab. 304

nr w dzienniku od 1.-11. godz. 12.30

nr w dzienniku od 12.-22. godz. 12.50

Klasa 3 c- gab. 309

nr w dzienniku od 1.-10. godz. 12.30

nr w dzienniku od 11.-20. godz. 12.50

Klasa 3 d- gab. 102

nr w dzienniku od 1.-10. godz. 12.30

nr w dzienniku od 11.-20. godz. 12.50

Szanowni Maturzyści

w zakładce Matura umieszczone zostały listy zdających. Zawierają one informacje takie, jak:

– data egzaminu,-

– sala, w której zdajecie egzamin,

– godzina, o której wchodzicie na salę egzaminacyjną.

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, które również znajdują się w zakładce Matura.

Przy okazji przypominamy, że jesteście zobowiązani odebrać osobiście wyniki maturalne. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, to należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły upoważnienie do odbioru przez osoby trzecie, dostępne w zakładce Matura.

Trzymamy za Was mocno kciuki.

Powodzenia !!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że poraz kolejny nasza szkoła znalazła się w pierwszej „setce” Rankingu i uzyskała tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020.

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego COPTIOSH to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP.

Link do Rankingu Olimpijskiego: https://coptiosh.eu/IX-Ranking-2020-za-rok-szk-2018-19_1020.html

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli przedmiotów wos i historii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła będzie nieczynna, nauka odbywać się będzie na odległość do 10 kwietnia br.

W związku z tym budynek oraz teren szkoły wraz z boiskiem jest zamknięty.

Kontakt ze szkołą sekretariat@lozagan.pl

Zawieszenie zajęć w szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. ;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Mikołaj w schronisku

Jak zwykle spisaliśmy się na medal!

4 grudnia w naszej szkole odbyła się zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska w Żarach. Dzięki hojności uczniów i pracowników, zebraliśmy prawie 100 kg suchej i 50 kg mokrej karmy oraz kuwety, transporterki, smycze i zabawki dla podopiecznych schroniska.

Dziękujemy bardzo !!!