Archives

All posts by Marta Rudak

Drodzy Trzecioklasiści!

30 kwietnia zakończycie naukę w naszej szkole, pragnę poinformować, że w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, każda z klas otrzyma świadectwa 30 kwietnia , ale o różnych porach.

I tak : III a –  spotkanie przed gabinetem 301 o godz. 9.45

          III b –  spotkanie przed gabinetem 301 o godz. 8.30,

          III c –  spotkanie przed gabinetem 301 o godz. 12.45,

          III d –  spotkanie przed gabinetem 301 o godz. 11.40.

Proszę wszystkich o zabranie długopisu, którym potwierdzicie odbiór świadectwa.

                                                                                                                 Edyta Furtak

Wielki Post jest dla chrześcijan czasem, który ma przygotować duchowo do przeżywania najważniejszego święta, jakim jest Wielkanoc. Chociaż w tym roku ten czas spędzamy inaczej niż zwykle, to nadal jest on dla nas czasem refleksji i inspiracji. W ramach akcji wielkopostnej uczniowie włączyli się w jedną z dwóch wybranych przez siebie propozycji – wykonali plakat w formacie A4 w dowolnej technice, który przedstawia Wielki Post lub wykonali dwa serca – białe (ze swoim postanowieniem wielkopostnym) i fioletowe (z krótką odpowiedzią – Czym jest dla Ciebie Wielki Post?).

W akcję włączyli się: Julia Dumin, Dominika Miętek, Nikola Mroczkowska, Kinga Dudar, Martyna Buganik, Julia Fornal, Julia Mirosław, Amelia Parecka, Eliza Przygoda, Marta Wasylców, Weronika Wieloch.

Z wielką przyjemnością informujemy, że po raz kolejny nasza szkoła znalazła się w pierwszej „setce” Rankingu i uzyskała tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021 (awans o 65 miejsc w porównaniu z rokiem 2020).

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego COPTIOSH to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP.

Link do Rankingu Olimpijskiego:

https://coptiosh.eu/X-Ranking-2021-za-rok-szkolny-2019-20_1156.html

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 grudnia 2020 r. po raz siedemnasty przyznał stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego otrzyma 25 uczniów.

Wśród nich jest nasza uczennica Aleksandra Franczyk z klasy 2a.

Ola jest tancerką w Klubie Sportowym „Pasja” w Żaganiu.

Wielkie gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów !

Z ogromną przyjemnością informujemy, że aż trzech naszych uczniów:

Bałuszek Maja z klasy 3D,

Tomasik Michał z klasy 2E,

Siergiej Maksymilian z klasy 2A,

dostało stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialnych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w etapie szkolnym  44. Olimpiady Języka Niemieckiego, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 ( gabinet 108).

Czas trwania olimpiady: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli języka niemieckiego.

Zarząd Województwa Lubuskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

 Termin naboru został ustalony na okres
od 28 września 2020 r. do 16 października 2020 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście w kancelarii ogólnej UMWL lub wysłać na poniższy adres z dopiskiem „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020 średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33;

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d)    niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:


a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;    
b) posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;          

c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Szczegółowe informację uzyskać można
w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL przy
al. Niepodległości 27 lub pod numerem 609 905 002 oraz 693 406 789.