Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. Pomaganie źródłem człowieczeństwa, którego organizatorem jest Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy współudziale Żarskiego Domu Kultury w Żarach.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej:

– dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka);

– liczy się pomysłowość, oryginalność i kreatywność;

– prace mogą być zatytułowane oraz winne posiadać dane umożliwiające identyfikacje jego autora;
– autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 7 czerwca 2022 r. (gabinet 105). Opiekun: Danuta Gomółka

Uczniowie Liceum im. S. Banacha w Żaganiu wraz z młodzieżą z Grecji, Niemiec, Włoch i Rumunii będą badać zmiany klimatu zapisane w krajobrazie na terenach Światowego Parku Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa. Pierwszym krokiem była praca badawcza na terenie geoparku, obserwacja, zbieranie próbek oraz dokumentacja wyników. Kolejnym etapem będzie wspólna praca nad publikacją w języku angielskim dotycząca przeprowadzanych badań. Uczniowie nakręcą film ukazujący wyjątkowość wybranych miejsc we wszystkich 5 krajach. Finałem współpracy będzie wspólny obóz geologiczny w Niemczech. Wyjątkowe świadectwo pracy młodych ludzi , którzy są zaangażowani w zrównoważony rozwój, ewolucję naszej planety oraz ochronę środowiska. Publikacja zostanie rozesłana do 147 światowych geoparków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Koordynator projektu : Agata Słomka

Sukces Aleksandry!

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Nowej Soli w Centrum Aktywności Społecznej odbył się Lubuski Etap Okręgowy XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Uczestnicy Etapu Okręgowego mieli za zadanie przeprowadzić akcję prozdrowotną w szkole/społeczności lokalnej oraz przesłać przed terminem Olimpiady, wszelkie materiały dokumentujące przeprowadzenie akcji. Następnie przesłane dokumenty były sprawdzane przez komisję konkursową. Dodatkowo, w dniu Olimpiady, uczestnicy rozwiązywali trudny test (wiedza w znacznej części z zakresu medycyny) składający się z 40-stu pytań. Następnie suma uzyskanych punktów z obydwu części Olimpiady, składała się na ostateczny wynik uczestników.

Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Walukiewicz z klasy 3B, która ostatecznie zajęła III miejsce!

Serdecznie gratulujemy:)

W dniach 19 – 23 kwietnia 2022r. grupa uczniów Liceum brała udział w specjalnej edycji programu – szkoły liderów, który obejmował bloki tematyczne: kultury świata, praca w zespole i grupie, stosunki międzynarodowe, zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska. Warsztaty prowadzone były wyłącznie w języku angielsku przez koordynatorów z Filipin, Kosowa, Albanii, Chin, Dominikany, Tanzanii, USA, Włoch i Kanady. Były to dni pełne pozytywnej energii, radości i wspaniałej zabawy, której przyświecały bardzo ważne cele: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego, przełamywanie bariery językowej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, umiejętności pracy oraz zarządzania grupą, integracji z uczniami, również z innych szkół. Program organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich. Opiekun: Agata Słomka

W dniu 12 kwietnia 2022 r. uczestniczyliśmy jako Społeczność Szkolna w Dniu Skupienia, który przypadł w tym roku szkolnym w okresie Wielkiego Postu. Nauki rekolekcyjne wygłosił dla nas ksiądz Łukasz Bajcar, a oprawę muzyczną przygotowała Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. Podczas wspólnego spotkania uczestniczyliśmy m.in. w Drodze Krzyżowej oraz włączyliśmy się aktywnie w oprawę Mszy świętej.

Opiekun: Danuta Gomółka

Serdecznie zachęcamy naszych uczniów do zgłaszania się jako wolontariusze w punkcie Społecznego Sztabu Kryzysowego!

Zachęcamy także całą społeczność naszej szkoły o wsparcie punktu długoterminowymi produktami żywnościowymi, środkami higieny osobistej, chemii domowego użytku itp.

Siedziba Społecznego Sztabu Kryzysowego otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 18:00 na ul. Reymonta 1A w Żaganiu (siedziba firmy Wektor Media).