Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. § 1 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących na podstawie komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. wprowadza dni wolne od zajęć dydaktycznych 8 czerwca, 9 czerwca i 10 czerwca 2020 r. … Czytaj dalej Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 20 maja 2020 r.