Życie szkoły

Informujemy, że nasze liceum bierze udział w programie Szkoła Tolerancji. Przyłączając się do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, chcemy pobudzić młodzież do refleksji nad tym, czym jest patriotyzm, wspólnota, solidarność, zachęcić i dostarczyć narzędzia do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju oraz do budowania solidarnego społeczeństwa, w którym szanujemy siebie nawzajem pomimo różnic.

PODARUJ WIERSZ – akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji, którą włączamy się w działania Fundacji Zbigniewa Herberta.

Akcja, w czasach nauczania zdalnego, odbędzie się na szkolnym Facebooku. Udostępniajcie wiersze na swoich tablicach, by dotarły do tych, do których czujecie, że powinny trafić.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła będzie nieczynna, nauka odbywać się będzie na odległość do 10 kwietnia br.

W związku z tym budynek oraz teren szkoły wraz z boiskiem jest zamknięty.

Kontakt ze szkołą sekretariat@lozagan.pl

KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W związku z zamknięciem szkół i zdalnym nauczaniem, informuję, że pedagog szkolny jest dostępny dla rodziców oraz uczniów pod następującym adresem e-mail:  alicjade@vp.pl.
Kontaktować można się także poprzez dziennik elektroniczny.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, proszę o wiadomość, następnie indywidualnie będziemy decydować o ewentualnych kontaktach telefonicznych.

Z wyrazami szacunku
Alicja Delost - pedagog szkolny

Zawieszenie zajęć w szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. ;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Rysujesz? Szkicujesz? Malujesz? Tworzysz z wykorzystaniem grafiki komputerowej? Weź udział w konkursie na okładkę książki.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie okładki książki, która należałaby do zbioru o wspólnym tytule „Historie ludzi Banacha”. Należy wymyślić tytuł tomu oraz grafikę, która byłaby adekwatna do tytułu. Okładka ma opowiadać historię wybranej grupy, którą można określić jako „ludzie Banacha” – czyli uczniów, nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych.

Gotowe prace (lub wydruki prac) należy dostarczyć do pań Edyty Furtak lub Weroniki Łagnowskiej do 18.03.2020 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza oraz zbliżającego się Światowego Dnia Poezji, ogłaszamy szkolny konkurs poetycki.

Jeśli tworzysz poezję, chciałbyś podzielić się nią ze szkolną społecznością, prześlij 1 utwór (tematyka dowolna) do 18.03.2020 r. i weź udział w konkursie. Wiersze (anonimowo) zostaną umieszczone na stronie internetowej, poprzez którą będzie można się z nimi zapoznać. Do 20.03.2020 r. zostaną odczytane na lekcjach języka polskiego i każdy uczeń wybierze jego zdaniem „zwycięski” utwór.

Wiersze można dostarczać w wersji elektronicznej (podpisane imieniem i nazwiskiem) do pań Edyty Furtak i Weroniki Łagnowskiej lub e-mailowo na adres: w.lagnowska@gmail.com