Archives

All posts by Weronika Łagnowska

Konsultacje

Drodzy uczniowie!

W dniach od 15 do 25 czerwca organizowane będą konsultacje. Będą one się odbywały wg innego harmonogramu, niż dotychczas. Aktualny grafik znajdziecie w zakładce „uczniowie” lub bezpośrednio pod linkiem.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21. Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty”, podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  nt. matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykładów ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych „przynoszących”  ostatnie podpowiedzi umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz eliminację najczęściej popełnianych błędów.

Tuż po egzaminach maturalnych, w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r, zaprosimy młodzież z całej Polski na „Kierunkowskaz Kariery”, czyli spotkania on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentujące kierunki studiów i uczelnie warte rekomendacji. Szczegółowy program całej kampanii – adresowany wprost do Maturzystów 2020 zawiera załączony komunikat.

Perspektywy  od wielu lat, z wielką pomocą Kuratoriów Oświaty wspierają system informacji edukacyjnych w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły i maturzyści, a także z potrzeby wsparcia działań komunikacyjnych, jakie leżą po Państwa stronie w tym szczególnym okresie. Maturzyści – kandydaci na studia, mimo ograniczeń wynikających z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej przez epidemię COVID-19, potrzebują informacji, które pozwolą im zminimalizować przedmaturalny stres, a także zdecydować, jakie studia wybrać. Rejestracja dla zainteresowanych udziałem w realizowanym online Dniu Maturzysty rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020

w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.

§ 1

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących na podstawie komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. wprowadza dni wolne od zajęć dydaktycznych 8 czerwca, 9 czerwca i 10 czerwca 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy, że nasze liceum bierze udział w programie Szkoła Tolerancji. Przyłączając się do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, chcemy pobudzić młodzież do refleksji nad tym, czym jest patriotyzm, wspólnota, solidarność, zachęcić i dostarczyć narzędzia do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju oraz do budowania solidarnego społeczeństwa, w którym szanujemy siebie nawzajem pomimo różnic.

PODARUJ WIERSZ – akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji, którą włączamy się w działania Fundacji Zbigniewa Herberta.

Akcja, w czasach nauczania zdalnego, odbędzie się na szkolnym Facebooku. Udostępniajcie wiersze na swoich tablicach, by dotarły do tych, do których czujecie, że powinny trafić.

Rysujesz? Szkicujesz? Malujesz? Tworzysz z wykorzystaniem grafiki komputerowej? Weź udział w konkursie na okładkę książki.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie okładki książki, która należałaby do zbioru o wspólnym tytule „Historie ludzi Banacha”. Należy wymyślić tytuł tomu oraz grafikę, która byłaby adekwatna do tytułu. Okładka ma opowiadać historię wybranej grupy, którą można określić jako „ludzie Banacha” – czyli uczniów, nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych.

Gotowe prace (lub wydruki prac) należy dostarczyć do pań Edyty Furtak lub Weroniki Łagnowskiej do 18.03.2020 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza oraz zbliżającego się Światowego Dnia Poezji, ogłaszamy szkolny konkurs poetycki.

Jeśli tworzysz poezję, chciałbyś podzielić się nią ze szkolną społecznością, prześlij 1 utwór (tematyka dowolna) do 18.03.2020 r. i weź udział w konkursie. Wiersze (anonimowo) zostaną umieszczone na stronie internetowej, poprzez którą będzie można się z nimi zapoznać. Do 20.03.2020 r. zostaną odczytane na lekcjach języka polskiego i każdy uczeń wybierze jego zdaniem „zwycięski” utwór.

Wiersze można dostarczać w wersji elektronicznej (podpisane imieniem i nazwiskiem) do pań Edyty Furtak i Weroniki Łagnowskiej lub e-mailowo na adres: w.lagnowska@gmail.com

OLiJP

8.02.2020 r. Maja Bałuszek, Oliwia Grudzińska i Karolina Wawrzyczek brały udział w części pisemnej zawodów II stopnia L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 11.02.2020 zostaną ogłoszone wyniki tego etapu olimpiady. Trzymamy kciuki, by dziewczęta zakwalifikowały się do części ustnej!