Archives

All posts by Weronika Łagnowska

Wybory

Wyniki wyborów do Izby Kamratów i Izby Seniorów.

Do głosowania uprawnione były 393 osoby.

Frekwencja wyniosła ogółem: 78,88% (wśród uczniów: 82,77 %, wśród nauczycieli: 36,36%). Oddano 306 głosów ważnych i 4 nieważne.

Skład nowej Izby Kamratów:

1Santos DavidIIID256 głosów
2Bałuszek MajaIIID208 głosów
3Bryl JakubIIID203 głosy
4Bąk BartoszIIIB163 głosy
5Kowalska MajaIIIC133 głosy
6Krzykawski GrzegorzIIIB105 głosów
7Hnatuśko DawidIIIA98 głosów
8Oliwia PoznańskaIIB92 głosy
9Litwin HubertIIIA87 głosów
10Fornalczyk WiktoriaIIB86 głosów
11Świrko KorneliaIIIA86 głosów

Izba Seniorów:

Sławomir Szymszon259 głosów
Delost Alicja206 głosów
Agniesezka Dembowiak176 głosów

Gratulujemy 🙂

Uwaga! Konkurs!

Warum Deutsch lernen?

Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego?

Ponieważ:
– 1/3 Unii Europejskiej mówi po niemiecku,
– 72 miliony ludzi używa języka niemieckiego w Internecie,
– Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski.

… jest jeszcze wiele innych powodów…

Stwórz plakat (dowolną techniką), który będzie reklamą języka niemieckiego. Ciekawe pomysły znajdziecie na stronie:
https://jezyktwojejpasji.pl/

Najlepsze prace zostaną nagrodzone szóstką z wagą 3!

Prosimy o przyniesienie plakatów do gabinetu 108 lub 004 do 23 września 2020 roku.

Katedra Języka Niemieckiego:)

Kiermasz książek

W tym roku kiermasz książek zorganizowany zostanie tylko dla klas I i II po szkole podstawowej. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, odbędzie się on jutro (piątek) o 10:30 na boisku szkolnym. Uczniowie klas drugich (po szkole podstawowej), chcący sprzedać podręczniki, proszeni są o ich wycenienie i przyniesienie. Z powodu obowiązujących obostrzeń, prosimy, by zarówno sprzedający (klasy II), jak i kupujący (klasy I) zaopatrzyli się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

Uczniowie klas drugich (po gimnazjum) i trzecich mogą zredagować ogłoszenie dot. tego co, chcą kupić/sprzedać, dołączyć do niego dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu) i umieścić je w gablocie przy szkolnej bibliotece.

Przypominamy, że w związku z epidemią, ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Absolwenci mogą przekazać ogłoszenie dot. sprzedaży podręczników poprzez uczniów naszej szkoły – zostanie ono wywieszone w gablocie przy bibliotece.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2020 r.

Dla klas 1a i 1b w auli szkolnej o godzinie 9.00.

Dla klas 1c i 1d w auli szkolnej o godzinie 9.30.

O godzinie 9.00 dla klas II i III w gabinetach w wychowawcą:

klasawychowawca gabinet
2amgr Anna Rybak107
2bmgr Beata Bulska101
2cmgr Justyna Marglewska203
2emgr Agnieszka Kogut109
2fmgr Aleksandra Kurasiewicz207
2gmgr Sławomir Szymszon201
2hmgr Agnieszka Petzel308
3amgr Weronika Łagnowska204
3bmgr Agata Słomka302
3cmgr Elżbieta Wilczyńska004
3dmgr Magdalena Kułakowska108

Informujemy, że w szkole  podczas przemieszczania się (w tym w trakcie przerw) obowiązuje zasada zakrywania  ust  i  nosa  –  zarówno  przez  uczniów,  jak  i nauczycieli.

Szkoła nie zapewnia uczniom środków ochrony osobistej typu maseczki, przyłbice, rękawiczki.

Konsultacje

Drodzy uczniowie!

W dniach od 15 do 25 czerwca organizowane będą konsultacje. Będą one się odbywały wg innego harmonogramu, niż dotychczas. Aktualny grafik znajdziecie w zakładce „uczniowie” lub bezpośrednio pod linkiem.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21. Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty”, podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  nt. matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykładów ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych „przynoszących”  ostatnie podpowiedzi umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz eliminację najczęściej popełnianych błędów.

Tuż po egzaminach maturalnych, w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r, zaprosimy młodzież z całej Polski na „Kierunkowskaz Kariery”, czyli spotkania on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentujące kierunki studiów i uczelnie warte rekomendacji. Szczegółowy program całej kampanii – adresowany wprost do Maturzystów 2020 zawiera załączony komunikat.

Perspektywy  od wielu lat, z wielką pomocą Kuratoriów Oświaty wspierają system informacji edukacyjnych w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły i maturzyści, a także z potrzeby wsparcia działań komunikacyjnych, jakie leżą po Państwa stronie w tym szczególnym okresie. Maturzyści – kandydaci na studia, mimo ograniczeń wynikających z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej przez epidemię COVID-19, potrzebują informacji, które pozwolą im zminimalizować przedmaturalny stres, a także zdecydować, jakie studia wybrać. Rejestracja dla zainteresowanych udziałem w realizowanym online Dniu Maturzysty rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020

w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.

§ 1

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących na podstawie komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. wprowadza dni wolne od zajęć dydaktycznych 8 czerwca, 9 czerwca i 10 czerwca 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy, że nasze liceum bierze udział w programie Szkoła Tolerancji. Przyłączając się do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, chcemy pobudzić młodzież do refleksji nad tym, czym jest patriotyzm, wspólnota, solidarność, zachęcić i dostarczyć narzędzia do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju oraz do budowania solidarnego społeczeństwa, w którym szanujemy siebie nawzajem pomimo różnic.

PODARUJ WIERSZ – akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji, którą włączamy się w działania Fundacji Zbigniewa Herberta.

Akcja, w czasach nauczania zdalnego, odbędzie się na szkolnym Facebooku. Udostępniajcie wiersze na swoich tablicach, by dotarły do tych, do których czujecie, że powinny trafić.